• darkblurbg


ALGEMENE VOORWAARDEN

Doorlopend tot wederopzegging

Het lesgeld wordt maandelijks vanaf datum inschrijving geïncasseerd. De overeenkomst is per maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de inhoud van dit inschrijfformulier. Bij de eerste inschrijving wordt eenmalig €15,00 administratiekosten in rekening gebracht (n.v.t. bij rittenkaarten). 

SEPA Machtiging

The Dance Area - Het Bleekveld 12, 9828 RB, Oostwold
Incassant-ID - NL17ZZZ580717760000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan The Dance Area incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het volgen van lessen. Het kenmerk van de incasso is uw lidnummer. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.