ALGEMENE VOORWAARDEN


Doorlopend tot wederopzegging

Het lesgeld wordt maandelijks vanaf datum inschrijving geïncasseerd. De overeenkomst is per maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de inhoud van dit inschrijfformulier. Bij de eerste inschrijving wordt eenmalig €10,00 administratiekosten in rekening gebracht (n.v.t. bij rittenkaarten). 

SEPA Machtiging

The Dance Area - Het Bleekveld 12, 9828 RB, Oostwold
Incassant-ID - NL17ZZZ580717760000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan The Dance Area incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het volgen van lessen. Het kenmerk van de incasso is uw lidnummer. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.